Echo Lee

知白守黑。

 

#百图斩(16)-20190116


街景

钢笔淡彩

  19

#百图斩(15)-20190115

iPad板绘


光的练习

  27 1

#百图斩-(14)-20190114


乱画

  77

#百图斩(13)-20190113


最近发了也没多少人看,都没啥动力发图了🙈

  179 17

#百图斩(12)-20190112钢笔淡彩

  323 4

#百图斩(11)-20190111


胡同里的光

钢笔淡彩

  71 1

#百图斩(10)-20190110


樱花树下的街头。

钢笔淡彩


  118 1

#百图斩(9)-20190109


想起来就画一点,拖了好久今天终于在烫头发的时候画完了。

有了iPad之后感觉时间都好打发了泥。 ​​​

  77 5

#百图斩(8)-20190108


蔷薇

nicker水粉


  144 4

#百图斩(7)-20190107


钢笔淡彩高阶的夜景示范

  139 1

© Echo Lee | Powered by LOFTER